Паркоместа:

Паркоместа от 21,18 м² до 22,00 м²; гаражни паркоместа от 20,72 м² до 34,38 м² и гаражи 27,62 м² и 36,58 м², включително общите части.

Гараж Г1 Етаж -1 резервиран Гараж Г1
ЕТАЖ
Етаж -1
СТАТУС
резервиран
Гараж Г2 Етаж -1 резервиран Гараж Г2
ЕТАЖ
Етаж -1
СТАТУС
резервиран
Паркомясто ГПМ1 Етаж -1 резервиран Паркомясто ГПМ1
ЕТАЖ
Етаж -1
СТАТУС
резервиран
Паркомясто ГПМ2 Етаж -1 резервиран Паркомясто ГПМ2
ЕТАЖ
Етаж -1
СТАТУС
резервиран
Паркомясто ГПМ3 Етаж -1 резервиран Паркомясто ГПМ3
ЕТАЖ
Етаж -1
СТАТУС
резервиран
Паркомясто ГПМ4 Етаж -1 резервиран Паркомясто ГПМ4
ЕТАЖ
Етаж -1
СТАТУС
резервиран
Паркомясто ГПМ5 Етаж -1 резервиран Паркомясто ГПМ5
ЕТАЖ
Етаж -1
СТАТУС
резервиран
Паркомясто ГПМ6 Етаж -1 резервиран Паркомясто ГПМ6
ЕТАЖ
Етаж -1
СТАТУС
резервиран
Паркомясто ПМ1 Етаж -1 свободен Паркомясто ПМ1
ЕТАЖ
Етаж -1
СТАТУС
свободен
Паркомясто ПМ2 Етаж -1 свободен Паркомясто ПМ2
ЕТАЖ
Етаж -1
СТАТУС
свободен
Паркомясто ПМ3 Етаж -1 свободен Паркомясто ПМ3
ЕТАЖ
Етаж -1
СТАТУС
свободен
Паркомясто ПМ4 Етаж -1 свободен Паркомясто ПМ4
ЕТАЖ
Етаж -1
СТАТУС
свободен
Паркомясто ПМ5 Етаж -1 свободен Паркомясто ПМ5
ЕТАЖ
Етаж -1
СТАТУС
свободен
Паркомясто ПМ6 Етаж -1 свободен Паркомясто ПМ6
ЕТАЖ
Етаж -1
СТАТУС
свободен
Паркомясто ПМ7 Етаж -1 свободен Паркомясто ПМ7
ЕТАЖ
Етаж -1
СТАТУС
свободен
Паркомясто ПМ8 Етаж -1 свободен Паркомясто ПМ8
ЕТАЖ
Етаж -1
СТАТУС
свободен
Паркомясто ПМ9 Етаж -1 свободен Паркомясто ПМ9
ЕТАЖ
Етаж -1
СТАТУС
свободен